Vilniaus universiteto
Latvistikos kabinetas

Renginiai

Kviečiame į paskaitą

Lietuvių ir latvių senųjų raštų akcentografija

Pranešėjas: dr. Mindaugas Šinkūnas (LKI)

2012 m. kovo 21 d. (trečiadienį), 13.00 val.
Latvistikos kabinete (VU Filologijos fakultetas, Universiteto g. 5)

Paskaitoje bus pasakojama apie kirčio ženklus senuosiuose lietuvių ir latvių tekstuose, supažindinama su ano meto spaudos technika, spaustuvių tipografinių galimybių įtaka autorių rašybai.

Nuo XVII amžiaus lietuvių ir latvių tekstuose vartojami trys kirčio diakritikai, kurie to meto gramatikose vadinami lotyniškai accentus, tai akūtas (ˊ), cirkumfleksas (ˆ) ir gravis (ˋ). Žodžio kirtį žyminčių tekstų yra visuose trijuose lietuvių raštų kalbos variantuose: tai Vilniaus vyskupijai skirtas 1605 m. katekizmas ir Žemaičių vyskupijai adresuoti Mikalojaus Daukšos raštai. Šių katalikų vertėjų tekstų kirčiavimas skiriasi nuo Mažosios Lietuvos akcentografinės sistemos. Evangelikų lietuvių ir latvių tekstuose kirčio ženklai atlieka ne tik prozodinę ar kvantitatyvinę funkciją, bet dar ir morfologinę diferencinę funkciją: dažnai žymi ne tik kirtį ar skiemens kiekybę (tam tikrais atvejais ir kokybę), bet ir morfologinę žodžio formą. Ši trečioji funkcija buvo perimta iš humanistinės lotynų rašybos.

Latviškų tekstų morfologinių formų žymėjimo sistema, pasirodžiusi G. Mancelio raštuose, randama visiškai nusistovėjusi 1685–1689 m. Biblijos leidime. Ji išnyko XX a. pradžioje kartu su taip vadinama senąja latvių ortografija. Mažojoje Lietuvoje leistuose lietuviškuose religiniuose raštuose diakritikai nusistovėjo Jono Rėzos, o ypač Danieliaus Kleino pastangomis, jie su nežymiais pakitimais buvo vartojami iki Antrojo pasaulinio karo.

Mindaugas Šinkūnas – Lietuvių kalbos instituto Kalbos istorijos ir dialektologijos skyriaus mokslo darbuotojas. Dėstė lietuvių kalbos istoriją VDU, tiria senąją lietuvių rašybą, prisideda prie senųjų tekstų skaitmeninimo, yra vienas iš senosios lietuvių kalbos korpuso (SLIEKKAS) kūrėjų. Domisi gramatinės anotacijos automatizavimu. Laimėjo premiją už geriausią 2010 m. humanitarinių mokslų srities disertaciją.

Renginio plakatas: pdf.

Kiti renginiai.
Vilniaus universiteto Latvistikos kabinetas, Universiteto g. 5, LT-01513 Vilnius, Lietuva